Przy każdej wybieranej listwie z katalogu, proszę zwrócić uwagę na jej parametry. Przy zdjęciu listwy będzie określona szerokość i wysokość.

Klient płaci za metr bieżący ramy.

Jak obliczyć ile metrów bieżących ramy potrzeba na nasz obraz?

Przykład:

Wymiar ramy na zewnątrz to:

obwód obrazu: 2400 mm + osiem szerokości ramy (patrz rysunek) - 60 mm (częściowo zmniejszony o felc)

2400 mm + (8 x 60 mm) – 60 mm = 2400 mm + 480 mm – 60 mm = 2820 mm

Czyli obwód ramy do naszego obrazu wynosi 2,82 metra bieżącego